1 

Η προσθετική ασχολείται με την αποκατάσταση κατεστραμμένων και απωλεσθέντων δοντιών για λειτουργικούς και αισθητικούς λόγους.

 

Ακίνητη

Στεφάνες-Γέφυρες (Μεταλοκεραμικές-Ολοκεραμικές)

Όψεις Πορσελάνης

 

Κινητή

Ολικές Οδοντοστοιχίες

Μερικές Οδοντοστοιχίες (με άγκιστρα ή συνδέσμους ακριβείας)