Ένας σωστά εφαρμοσμένος στοματικός νάρθηκας ή μηχάνημα προστασίας του στόματος είναι ένα σημαντικό στοιχείο του αθλητικού σας εξοπλισμού που θα σας βοηθήσει να προστατέψετε την ακεραιότητα των δοντιών σας και το χαμόγελο σας.

 

Νάρθηκες για αθλητές

athleteguard

Νάρθηκες βρουξισμού-τριγμού

narthikas-brouxismou

wii 1