Εκτομή Χαλινού

Εξαγωγές Εγκλείστων - Ημιεγκλείστων

Χειρουργική Αφαίρεση Ρίζας

Αφαίρεση Βλεννωδών Κύστεων, Θηλωμάτων και Ινωμάτων στόματος

Ουλοπλαστική

Εκβάθυνση Ουλοχειλικής Αύλακας

Ακρορριζεκτομή

Χειρουργική Απόξεση Ριζών

Eκτομή Χαλινού

Εξαγωγές Εγκλείστων - Ημιεγκλείστων

Χειρουργική Αφαίρεση Ρίζας