Λεύκανση στο ιατρείο με την χρήση του Laser, σε μία επίσκεψη, διάρκειας μιας ώρας . Το αποτέλεσμα είναι άμεσο , δεν ευαισθητοποιεί τα  δόντια και είναι μεγαλύτερης διάρκειας.

Λεύκανση στο σπίτι με νάρθηκες. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται σε διάστημα μιας εβδομάδας.

narhikes spiti